Νομισματοκοπείο: Ρώμη
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1620
Χρονολόγηση
280 B.C. - 242 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Two cornacopiae?
Οπισθότυπος
ROM[ANOM]: Branch; below, inscription.
Χρονολόγηση
280 B.C. - 242 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Two cornacopiae?
Οπισθότυπος
Branch.

object: 1
Χρονολόγηση
280 B.C. - 250 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Eagle with thunderbolt.
Οπισθότυπος
ROMANOM: Pegasus, left.
Χρονολόγηση
280 B.C. - 242 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Eagle with thunderbolt.
Οπισθότυπος
Inscription Reverse: inscription ROMANOM: Pegasus, left.

objects: 5
Χρονολόγηση
280 B.C. - 250 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bull, left.
Οπισθότυπος
Bull, right.
Χρονολόγηση
280 B.C. - 242 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Corn-ear with dot on either side of stem.
Οπισθότυπος
Tripod.

objects: 2
Χρονολόγηση
280 B.C. - 250 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Shield (outside).
Οπισθότυπος
Shield (inside).

objects: 2
Χρονολόγηση
280 B.C. - 250 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Sword.
Οπισθότυπος
Scabbard.

object: 1
Χρονολόγηση
280 B.C. - 250 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Elephant, right.
Οπισθότυπος
Sow, left.

objects: 2
Χρονολόγηση
280 B.C. - 250 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Anchor.
Οπισθότυπος
Tripod.

objects: 2
Χρονολόγηση
260 B.C. - 242 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Trident teid with fillet.
Οπισθότυπος
Caduceus tied with fillet.

objects: 3
Χρονολόγηση
280 B.C. - 250 B.C.
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Two chickens facing each other. Between them stars above and below.
Οπισθότυπος
Two tridents with two dolphins between.

objects: 26
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Janiform head of Dioscuri, hair tied with band.
Οπισθότυπος
Head of Mercury in petasus, left.

objects: 28
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Minerva, left, wearing Corinthian helmet; below, denominational mark.
Οπισθότυπος
Female head, left; below, denominational mark.

objects: 48
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Thunderbolt; in field to left and right, denominational mark.
Οπισθότυπος
Dolphin, right; in field below, denominational mark.

objects: 36
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Right hand, vertical; on left, denominational mark.
Οπισθότυπος
Two grains of barley; between, denominational mark.

objects: 52
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Sextans
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Scallop shell, seen from outside; below, denominational mark.
Οπισθότυπος
Caduceus; to left and right, denominational mark.

objects: 19
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Knucklebone; below, denominational mark.
Οπισθότυπος
Denominational mark.

objects: 7
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Semuncia
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Acorn.
Οπισθότυπος
Ancient Greek Σ: Denominational mark.

objects: 79
Χρονολόγηση
269 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Minerva, left.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right, with bridle.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1620

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος