Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Αβέβαιη αξία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 222
Χρονολόγηση
300 B.C.
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Minerva, right, wearing Attic helmet decorated with sea-horse
Οπισθότυπος
[R]OMANO: Man-headed bull, right; above, star; in exergue, inscription.

objects: 25
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right; above, star of eight rays. Line border.

objects: 44
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right; above, star of sixteen rays. Line border.

objects: 3
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Oath-taking scene. Two soldiers facing each other, one bearded and without armour, one beardless and in armour; each holds spear in left hand and with sword in right hand touches pig held by figure kneeling between them; in exergue, inscription.
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Half-stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Oath-taking scene. Two soldiers facing each other, one bearded and without armour, one beardless and in armour; each holds spear in left hand and with sword in right hand touches pig held by figure kneeling between them; in exergue, inscription.

objects: 26; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet, inscription.

objects: 4
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; in relief in exergue, inscription.

objects: 49
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet, inscription.

objects: 4
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 8
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet or in relief in linear frame; in exergue, inscription. Line border.

objects: 2
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet; in exergue, inscription. Line border.

object: 1
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet; in exergue, inscription. Line border.

object: 1
Χρονολόγηση
225 B.C. - 217 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet; in exergue, inscription. Line border.

objects: 6; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; incuse on tablet, inscription. Line border.

objects: 2
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
V: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 5
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IIS: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 4; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 13
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
V: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 2
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
V: Helmeted head of Roma, right, with very large nose; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 5
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 222

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος