Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Αβέβαιη αξία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 315
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Minerva, right, wearing Attic helmet decorated with sea-horse.
Οπισθότυπος
[R]OMANO: Man-headed bull, right; above, star.

objects: 73
Χρονολόγηση
275 BCE - 270 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right. Line border.

objects: 3
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Oath-taking scene. Two soldiers facing each other, one bearded and without armour, one beardless and in armour; each holds spear in left hand and with sword in right hand touches pig held by figure kneeling between them.
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Half-stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Oath-taking scene. Two soldiers facing each other, one bearded and without armour, one beardless and in armour; each holds spear in left hand and with sword in right hand touches pig held by figure kneeling between them.

objects: 27; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 5
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 58
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 4
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 11
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 2
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

object: 1
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

object: 1
Χρονολόγηση
225 BCE - 217 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 5
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Minerva, facing, wearing helmet with three crests.
Οπισθότυπος
ROMA: Bull, right.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Hercules, left.
Οπισθότυπος
Prow, left.

objects: 11
Χρονολόγηση
214 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 21
Χρονολόγηση
211 BCE - 210 BCE
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Hercules, right, wearing boar-skin.
Οπισθότυπος
ROMA: Bull charging right; below, snake.

objects: 7
Χρονολόγηση
214 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Sextans
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Mercury, right.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.

objects: 59
Χρονολόγηση
214 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Attic helmet.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.

objects: 10
Χρονολόγηση
214 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Semuncia
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Mercury, right.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.

objects: 6; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 315

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος