Υλικό: Χρυσός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 102

objects: 10
Χρονολόγηση
225 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Oath-taking scene. Two soldiers facing each other, one bearded and without armour, one beardless and in armour; each holds spear in left hand and with sword in right hand touches pig held by figure kneeling between them.

objects: 6
Χρονολόγηση
225 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Half-stater
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Oath-taking scene. Two soldiers facing each other, one bearded and without armour, one beardless and in armour; each holds spear in left hand and with sword in right hand touches pig held by figure kneeling between them.

objects: 3
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Oath-taking scene. Two soldiers facing each other, one bearded and without armour, one beardless and in armour; each holds spear in left hand and with sword in right hand touches pig held by figure kneeling between them.
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Half-stater
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Oath-taking scene. Two soldiers facing each other, one bearded and without armour, one beardless and in armour; each holds spear in left hand and with sword in right hand touches pig held by figure kneeling between them.

objects: 22
Νομισματική αξία
60-As
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, bearded, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Eagle on thunderbolt, right.

objects: 7
Νομισματική αξία
40-As
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, bearded, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Eagle on thunderbolt, right.

objects: 23
Νομισματική αξία
20-As
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, bearded, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Eagle on thunderbolt, right.

objects: 7
Χρονολόγηση
209 BCE - 208 BCE
Νομισματική αξία
60-As
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, bearded, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Eagle on thunderbolt, right.

objects: 2
Χρονολόγηση
211 BCE - 210 BCE
Νομισματική αξία
20-As
Νομισματοκοπείο
Sicily 2
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Eagle on thunderbolt, right.

objects: 2
Νομισματική αξία
60-As
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, bearded, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Eagle on thunderbolt, right.

objects: 2
Νομισματική αξία
60-As
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, bearded, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Eagle on thunderbolt, right.

objects: 10
Χρονολόγηση
84 BCE - 83 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
L·SVLLA: Head of Venus, right, wearing diadem; on right, Cupid holding palm-branch. Border of dots.
Οπισθότυπος
IMPER ITERVM or ITERV: Two trophies; between, jug and lituus. Border of dots.

objects: 28
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
L·MANLI PROQ: Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·SVLLA·IMP or L·SVLLA·IM: Triumphator, crowned by flying Victory, in quadriga, right, holding reins in left hand and caduceus in right hand. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A·MAN / LI·A·F·Q
Οπισθότυπος
L·SVLL·FE/LI·DIC | L·SVLLA / FELIX·DIC

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MAGNVS
Οπισθότυπος
PROCOS | PRO·COS

objects: 3
Χρονολόγηση
48 BCE - 47 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LII: Female head, right, wearing oak-wreath and diadem. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAE SAR: Trophy with Gallic shield and carnyx; on right, axe. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR (downwards) DICT | CAESAR (upwards) DICT
Οπισθότυπος
ITER

object: 1
Χρονολόγηση
47 BCE - 46 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
METEL·PIVS SCIP·IMP: Bust of Jupiter, right, hair tied with band; below, eagle's head and sceptre. Border of dots.
Οπισθότυπος
CRASS·IVN LEG·PRO·PR: Curule chair; above, scales balanced on cornucopia; on left, corn-ear; on right, dragon's head. Border of dots.

objects: 42; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR COS·TER: Female head, right, wearing veil. Border of dots.
Οπισθότυπος
A·HIRTIVS·PR: Lituus, jug and axe. Border of dots.

objects: 23
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR·DIC·TER
Οπισθότυπος
L·PLANC PRAEF·V͡RB | L·PLANC PR·VRB
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 102

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος