Υλικό: Άργυρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 782

objects: 48
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, left, wearing Corinthian helmet; behind, oak-spray.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right, on base with inscription; behind, corn ear.
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right; behind, corn ear.

objects: 73
Χρονολόγηση
275 BCE - 270 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right. Line border.

objects: 58
Χρονολόγηση
269 BCE - 266 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Hercules, right, with hair bound with ribbon; with club and lionskin over shoulder. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: She-wolf, right, suckling twins.

objects: 83
Χρονολόγηση
265 BCE - 242 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Victory, right; attaching wreath to palm-branch. Line border.

objects: 5
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Messana
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Head of Minerva, left, wearing Corinthian helmet decorated with gryphon. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Eagle on thunderbolt. Border of dots.

objects: 34; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
241 BCE - 235 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, beardless, wearing Corinthian helmet decorated with a gryphon. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse's head, right, with bridle.

objects: 17
Χρονολόγηση
241 BCE - 235 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, beardless, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse's head, right, with bridle.

objects: 31
Χρονολόγηση
234 BCE - 231 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping left.

objects: 9
Χρονολόγηση
234 BCE - 231 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping left.

objects: 21
Χρονολόγηση
230 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, beardless, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping right. Line border.

objects: 415; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
225 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Quadrigatus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 29
Χρονολόγηση
225 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Half Quadrigatus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 27; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 5
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 58
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 4
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 11
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 2
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

object: 1
Χρονολόγηση
225 BCE - 214 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 782

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος