Υλικό: Άργυρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1120

objects: 38
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, left, wearing Corinthian helmet; behind, oak-spray.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right, on base with inscription; behind, corn ear.
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right; downward inscription; behind, corn ear.

objects: 22
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right; above, star of eight rays. Line border.

objects: 49
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right; above, star of sixteen rays. Line border.

objects: 49
Χρονολόγηση
269 B.C. - 266 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Hercules, right, with hair bound with ribbon; with club and lionskin over shoulder. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: She-wolf, right; suckling twins; in exergue, inscription.

objects: 68
Χρονολόγηση
265 B.C. - 242 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, control-symbol. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Victory, right; attaching wreath to palm-branch; behind, inscription upward; before, control-letter(s). Line border.

objects: 3
Χρονολόγηση
264 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Messana
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Head of Minerva wearing Corinthian helmet, decorated with gryphon; behind, symbol; before, inscription upward. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Eagle on thunderbolt; before, sword; around, inscription. Border of dots.

objects: 33; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
241 B.C. - 235 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, beardless, wearing Corinthian helmet decorated with a gryphon.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse's head, right, with bridle ; behind, sickle.

objects: 16
Χρονολόγηση
241 B.C. - 235 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, beardless, wearing Corinthian helmet.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse's head, right, with bridle ; behind, sickle.

objects: 29
Χρονολόγηση
234 B.C. - 231 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping, left .

objects: 9
Χρονολόγηση
234 B.C. - 231 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right.
Οπισθότυπος
ROM[A]: Horse galloping, left .

objects: 19
Χρονολόγηση
230 B.C. - 226 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, beardless, wearing Corinthian helmet; behind, club.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping right; above, club .

objects: 410; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
225 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Quadrigatus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet, inscription.

objects: 29
Χρονολόγηση
225 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Half Quadrigatus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand.

objects: 26; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet, inscription.

objects: 5
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; in relief in exergue, inscription.

objects: 57
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, right, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet, inscription.

objects: 4
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand. Line border.

objects: 9
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet or in relief in linear frame; in exergue, inscription. Line border.

objects: 2
Χρονολόγηση
225 B.C. - 214 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Jupiter in quadriga, left, driven by Victory. Jupiter holds sceptre in left hand and hurls thunderbolt with right hand; incuse on tablet; in exergue, inscription. Line border.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1120

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος