Υπεύθυνος έκδοσης: Q. Pomponius Musa
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 17 από συνολικά 17

objects: 21; «θησαυροί»: 16
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Q·POMPONI MVSA: Head of Apollo right, hair tied with band. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSARVM HERCVLES: Hercules right, wearing lion-skin and playing lyre; before, club. Border of dots.

objects: 16; «θησαυροί»: 17
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, lyre-key. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Calliope right, playing lyre resting on column. Border of dots.

objects: 19; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, lyre-key. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Calliope right, playing lyre resting on column. Border of dots.

objects: 24; «θησαυροί»: 11
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, scroll. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Clio left, holding scroll in right hand and resting left elbow on column. Border of dots.

objects: 17; «θησαυροί»: 14
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, sceptre. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Melpomene facing, wearing sword and holding club in right hand and tragic mask in left hand. Border of dots.

objects: 23; «θησαυροί»: 16
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, two flutes crossed. Border of dots.
Οπισθότυπος
Q·POMPONI MVSA: Euterpe right, resting left elbow on column and holding two flutes in right hand. Border of dots.

objects: 6
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, flower. Border of dots.
Οπισθότυπος
Q·POMPONI MVSA: Erato right, playing lyre. Border of dots.

objects: 11; «θησαυροί»: 9
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, tortoise. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Terpsichore right, with round lyre in left hand and plectrum. Border of dots.

objects: 5; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, tortoise. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Terpsichore right, with round lyre in left hand and plectrum. Border of dots.

objects: 10; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, tortoise. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Terpsichore right, with round lyre in left hand and plectrum. Border of dots.

objects: 12; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, tortoise. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Terpsichore right, with round lyre in left hand and plectrum. Border of dots.

objects: 29; «θησαυροί»: 16
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, star. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Urania left, holding rod in right hand and pointing to globe resting on tripod. Border of dots.

objects: 7; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, sandal. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Thalia left, holding comic mask in right hand and crook in left hand and resting left elbow on column. Border of dots.

objects: 14; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, sandal. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Thalia left, holding comic mask in right hand and crook in left hand and resting left elbow on column. Border of dots.
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, sandal. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Thalia left, holding comic mask in right hand and crook in left hand and resting left elbow on column. Border of dots.

objects: 20; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Polyhymnia facing, wearing wreath. Border of dots.

object: 1; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
66 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right; behind, wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
MVSA Q·POMPONI: Polyhymnia facing, wearing wreath. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 17 από συνολικά 17

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος