Utgivare: Marcus Antonius
Visa poster 1 till 20 från 100 resultater

objects: 16; skattfynder: 10
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·AN͡TON·IMP or M·AN͡TO·IMP : Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Frånsida
CAESAR·DIC: Laureate head of Caesar, right; behind, jug. Border of dots.

objects: 21; skattfynder: 11
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·AN͡TON·IMP·R·P·C or M·AN͡TO·IMP·R·P·C : Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Frånsida
CAESAR·DIC: Laureate head of Caesar, right; behind, jug. Border of dots.

objects: 2; Skattfynd: 1
Datum
43 BCE - 42 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·AN͡TON·COS IMP : Lituus, jug and raven. Border of dots.
Frånsida
M·LEPID·COS·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex. Border of dots.

objects: 14; skattfynder: 4
Datum
43 BCE - 42 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·AN͡TON·IMP : Lituus, jug and raven. Border of dots.
Frånsida
M·LEPID·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex. Border of dots.

objects: 32; skattfynder: 5
Datum
43 BCE - 42 BCE
Valör
Quinarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·A͡N͡T·IMP : Lituus, jug and raven. Border of dots.
Frånsida
LEP·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex. Border of dots.

objects: 30; skattfynder: 4
Datum
43 BCE - 42 BCE
Valör
Quinarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·A͡N͡T·IMP : Lituus, jug and raven. Border of dots.
Frånsida
Victory, right, crowning trophy. Border of dots.

objects: 35; skattfynder: 3
Datum
43 BCE - 42 BCE
Valör
Quinarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
Bust of Victory, right. Border of dots.
Frånsida
LVGV DVNI A XL: Lion walking right. Border of dots.

objects: 37; skattfynder: 7
Datum
43 BCE - 42 BCE
Valör
Quinarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
III·VIR·R·P·C: Bust of Victory, right. Border of dots.
Frånsida
ANTONI IMP XLI: Lion walking right. Border of dots.

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Frånsida
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.

objects: 3
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Frånsida
M·LEPIDVS·III·VIR·R·P·C: Head of Lepidus, right; behind, aspergillum and simpulum. Border of dots.

objects: 42; skattfynder: 22
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANTONI IMP: Head of M. Antonius, right, bearded. Border of dots.
Frånsida
III·VIR·R·P·C: Distyle temple; within, medallion bearing radiate bust of Sol, facing, draped. Border of dots.

objects: 17; skattfynder: 11
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Frånsida
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Radiate head of Sol, right. Border of dots.

objects: 14; skattfynder: 3
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
IMP: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Frånsida
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Radiate head of Sol, right. Border of dots.

objects: 5; Skattfynd: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
A͡N͡T·A͡VG·IMP·III·V·R·P·C : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand; at feet, stork. Border of dots.

objects: 15; skattfynder: 5
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
A͡N͡T·A͡VG·IMP·III·V·R·P·C : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand; at feet, stork. Border of dots.

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand. Border of dots.

objects: 9
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
PIETAS COS: Pietas standing left, holding lighted turibulum in right hand and cornucopiae in left hand; two storks perch on cornucopia. Border of dots.

objects: 20; skattfynder: 5
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
PIETAS COS: Pietas standing left, holding lighted turibulum in right hand and cornucopiae in left hand; two storks perch on cornucopia. Border of dots.

objects: 10
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P | M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·R·A·R·R·AT·Q·P
Frånsida
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C

objects: 109; skattfynder: 41
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.
Visa poster 1 till 20 från 100 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod