Υπεύθυνος έκδοσης: M. Sergius Silus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 113; «θησαυροί»: 209
Χρονολόγηση
116 B.C. - 115 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
EX·S·C X (crossed) ROMA: Helmeted head of Roma, right and denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
Q M·SERGI: Horseman, left, holding sword and severed head in left hand . Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος