Υπεύθυνος έκδοσης: C. Marius Capito
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

objects: 59; «θησαυροί»: 57
Χρονολόγηση
81 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·MARI·C·F·CAPIT VI: Bust of Ceres right, draped; around, inscription and control mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
VI: Ploughman with yoke of oxen left; above, control mark. Border of dots.

objects: 23; «θησαυροί»: 11
Χρονολόγηση
81 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·MARI·C·F·CAPIT VI: Bust of Ceres right, draped; around, inscription and control mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
VI: Ploughman with yoke of oxen left; above, control mark. Border of dots.

objects: 304; «θησαυροί»: 76
Χρονολόγηση
81 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·MARI·C·F·CAPIT VI: Bust of Ceres right, draped; around, inscription and control mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
VI: Ploughman with yoke of oxen left; above, control mark. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος