Υπεύθυνος έκδοσης: Μάρκος Αντώνιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 116

objects: 13; «θησαυροί»: 10
Χρονολόγηση
43 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANTON[·IMP]: Head of M. Antonius right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·DIC: Laureate head of Julius Caesar right; behind, jug. Border of dots.

objects: 20; «θησαυροί»: 11
Χρονολόγηση
43 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANTON·IMP·R·P·C: Head of M. Antonius right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·DIC: Laureate head of Julius Caesar right; behind, jug. Border of dots.

objects: 2; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANTON·COS IMP: Lituus, jug and raven . Border of dots.
Οπισθότυπος
[M·LEPID·COS·IMP]: Simpulum, aspergillum, axe and apex; around, inscription. Border of dots.

objects: 13; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANTON·IMP: Lituus, jug and raven . Border of dots.
Οπισθότυπος
M·LEPID·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex; around, inscription. Border of dots.

objects: 27; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IMP: Lituus, jug and raven . Border of dots.
Οπισθότυπος
LEP·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex; around, inscription. Border of dots.

objects: 26; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IMP: Lituus, jug and raven . Border of dots.
Οπισθότυπος
Victory right, crowning trophy. Border of dots.

objects: 33; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
Bust of Victory right. Border of dots.
Οπισθότυπος
LVGV DVNI A XL: Lion walking right . Border of dots.

objects: 33; «θησαυροί»: 7
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
III·VIR·R·P·C: Bust of Victory right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
ANTONI IMP XLI: Lion walking right . Border of dots.

object: 1
Χρονολόγηση
43 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius right, bearded; behind, lituus; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right, bearded; around, inscription. Border of dots.

objects: 3
Χρονολόγηση
43 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius right, bearded; behind, lituus; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·LEPIDVS·III·VIR·R·P·C: Head of Lepidus right; behind, aspergillum and simpulum; around, inscription. Border of dots.

objects: 39; «θησαυροί»: 22
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONI IMP: Head of M. Antonius right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
III·VIR·R·P·C: Distyle temple; within, medallion bearing radiate bust of Sol facing, draped; around, inscription. Border of dots.

objects: 17; «θησαυροί»: 11
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of M. Antonius right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Radiate head of Sol right; around, inscription. Border of dots.

objects: 13; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP: Head of M. Antonius right, bearded; behind, lituus and inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Radiate head of Sol right; around, inscription. Border of dots.

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ANT·AVG·IMP·III·V·R·P·C: Head of M. Antonius right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopia in left hand; at feet, stork . Border of dots.

objects: 14; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ANT·AVG·IMP·III·V·R·P·C: Head of M. Antonius right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopia in left hand; at feet, stork . Border of dots.

objects: 2
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS[·IMP·III·V]IR·R·P·C
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopia in left hand. Border of dots.

objects: 9
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS[·IMP·III·V]IR·R·P·C: Head of M. Antonius right; behind, lituus; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS COS: Pietas standing left, holding lighted turibulum in right hand and cornucopia in left hand; two storks perch on cornucopia. Border of dots.

objects: 17; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius right; behind, lituus; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS COS: Pietas standing left, holding lighted turibulum in right hand and cornucopia in left hand; two storks perch on cornucopia. Border of dots.

objects: 9
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IMP·AVG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P: Head of M. Antonius right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right, bearded; around, inscription. Border of dots.
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IMP·AVG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P: Head of M. Antonius right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right, bearded; around, inscription. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 116

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος