Υπεύθυνος έκδοσης: Μάρκος Αντώνιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 100

objects: 16; «θησαυροί»: 10
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·AN͡TON·IMP or M·AN͡TO·IMP : Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·DIC: Laureate head of Caesar, right; behind, jug. Border of dots.

objects: 21; «θησαυροί»: 11
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·AN͡TON·IMP·R·P·C or M·AN͡TO·IMP·R·P·C : Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·DIC: Laureate head of Caesar, right; behind, jug. Border of dots.

objects: 2; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
43 BCE - 42 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·AN͡TON·COS IMP : Lituus, jug and raven. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·LEPID·COS·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex. Border of dots.

objects: 14; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
43 BCE - 42 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·AN͡TON·IMP : Lituus, jug and raven. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·LEPID·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex. Border of dots.

objects: 32; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
43 BCE - 42 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·A͡N͡T·IMP : Lituus, jug and raven. Border of dots.
Οπισθότυπος
LEP·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex. Border of dots.

objects: 30; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
43 BCE - 42 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·A͡N͡T·IMP : Lituus, jug and raven. Border of dots.
Οπισθότυπος
Victory, right, crowning trophy. Border of dots.

objects: 35; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
43 BCE - 42 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
Bust of Victory, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
LVGV DVNI A XL: Lion walking right. Border of dots.

objects: 37; «θησαυροί»: 7
Χρονολόγηση
43 BCE - 42 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
III·VIR·R·P·C: Bust of Victory, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
ANTONI IMP XLI: Lion walking right. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·LEPIDVS·III·VIR·R·P·C: Head of Lepidus, right; behind, aspergillum and simpulum. Border of dots.

objects: 42; «θησαυροί»: 22
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONI IMP: Head of M. Antonius, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
III·VIR·R·P·C: Distyle temple; within, medallion bearing radiate bust of Sol, facing, draped. Border of dots.

objects: 17; «θησαυροί»: 11
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Radiate head of Sol, right. Border of dots.

objects: 14; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Radiate head of Sol, right. Border of dots.

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
A͡N͡T·A͡VG·IMP·III·V·R·P·C : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand; at feet, stork. Border of dots.

objects: 15; «θησαυροί»: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
A͡N͡T·A͡VG·IMP·III·V·R·P·C : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand; at feet, stork. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand. Border of dots.

objects: 9
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS COS: Pietas standing left, holding lighted turibulum in right hand and cornucopiae in left hand; two storks perch on cornucopia. Border of dots.

objects: 20; «θησαυροί»: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS COS: Pietas standing left, holding lighted turibulum in right hand and cornucopiae in left hand; two storks perch on cornucopia. Border of dots.

objects: 10
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P | M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·R·A·R·R·AT·Q·P
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C

objects: 109; «θησαυροί»: 41
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 100

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος