Filter

Utgivare: M. Cocceius Nerva
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

objects: 4; Skattfynd: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
L·ANTONIVS·COS: Head of L. Antonius, right. Border of dots.

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P | M·ANT·IM͡P·A͡VG·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P
Frånsida
L·ANTONIVS·COS

objects: 24
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value

Skattfynd: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod