Филтър

Издател: M. Cocceius Nerva
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата

objects: 4; Монетно съкровище: 1
Номинал
денар
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Реверс
L·ANTONIVS·COS: Head of L. Antonius, right. Border of dots.

object: 1
Номинал
Aуреус
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P | M·ANT·IM͡P·A͡VG·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P
Реверс
L·ANTONIVS·COS

objects: 24
Номинал
денар
Монетарница
несигурна стойност

Монетно съкровище: 1
Номинал
денар
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Реверс
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране