Νομισματική αξία: Δηνάριον
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 873

objects: 123; «θησαυροί»: 134
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 6; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; incuse on tablet, inscription. Line border.

objects: 4; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 21; «θησαυροί»: 30
Χρονολόγηση
209 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, mark; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 4; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA M: Dioscuri galloping, right ; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 9
Χρονολόγηση
208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, mark; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 104; «θησαυροί»: 30
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 4; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing helmet; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri, right; in exergue, inscription. Line border

objects: 2; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing helmet; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 32; «θησαυροί»: 43
Χρονολόγηση
207 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 37; «θησαυροί»: 21
Χρονολόγηση
207 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, mark; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 9; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Italy (Central)
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; on tablet, inscription. Line border.

objects: 9
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ιταλία
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right, helmet with curving visor; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; on tablet or in linear frame, inscription. Line border.

objects: 17; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Italy (Central)
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, mark. Line border.
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ιταλία
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; on tablet, in exergue or in linear frame, inscription. Line border.

object: 1
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ιταλία
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right, helmet with curving visor; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, caduceus; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 17; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Italy (Central)
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; behind, mark. Line border.

objects: 5; «θησαυροί»: 17
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Italy (Central)
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, mark; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 4; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Σικελία
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, corn-ear; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 30; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Sicily 1
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, incuse, inscription. Line border.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 873

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος