Θεότητα: Roma
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 412

object: 1
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, left; before, denominational mark.
Οπισθότυπος
Female head, left; with upstanding curls of hair in front; before, denominational mark.

objects: 6
Χρονολόγηση
269 B.C. - 266 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, left; behind, denominational mark.

objects: 68
Χρονολόγηση
265 B.C. - 242 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, control-symbol. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Victory, right; attaching wreath to palm-branch; behind, inscription upward; before, control-letter(s). Line border.
Χρονολόγηση
265 B.C. - 242 B.C.
Νομισματική αξία
Tressis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Wheel of six spokes, between two of which, denominational mark.

objects: 3
Χρονολόγηση
265 B.C. - 242 B.C.
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Wheel of six spokes, between two of which, denominational mark.

objects: 18
Χρονολόγηση
265 B.C. - 242 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Wheel of six spokes, between two of which, denominational mark.

objects: 66
Χρονολόγηση
234 B.C. - 231 B.C.
Νομισματική αξία
Half-litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet.
Οπισθότυπος
Dog walking right.

objects: 6
Χρονολόγηση
230 B.C. - 226 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, club.
Οπισθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, left; behind, club.

objects: 49
Χρονολόγηση
225 B.C. - 217 B.C.
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, left, wearing Attic helmet; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Prow, right; below, denominational mark.

objects: 207
Χρονολόγηση
217 B.C. - 215 B.C.
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, left, wearing Attic helmet; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right ; below, denominational mark.

objects: 85
Χρονολόγηση
217 B.C. - 215 B.C.
Νομισματική αξία
Quartuncia
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Attic helmet.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right .

objects: 2
Χρονολόγηση
215 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Decussis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Prow, left.
Χρονολόγηση
215 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Quincussis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Prow, left; above, denominational mark.

objects: 6
Χρονολόγηση
215 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Tressis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Prow, left.
Χρονολόγηση
215 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Tressis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Prow, right.

objects: 77
Χρονολόγηση
215 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Attic helmet; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right ; below, denominational mark.

objects: 58
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Σικελία
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Attic helmet; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right; above, corn-ear and inscription; below, denominational mark.

objects: 120; «θησαυροί»: 134
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 143; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
V: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 96; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
211 B.C.
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IIS: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 412

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος