Θεότητα: Ceres
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 28
Χρονολόγηση
211 B.C. - 209 B.C.
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Σικελία
Εμπροσθότυπος
Head of Ceres, right; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Hercules fighting stag; behind, club; below, inscription.

object: 1
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Sextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Ceres, right.
Οπισθότυπος
ROMA L: Victory in quadriga, right; holding reins in right hand and staff in left hand; above, mark; below, inscription; in exergue, denominational mark.

objects: 7
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Dextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Ceres, right.
Οπισθότυπος
ROMA S?????? L: Victory in quadriga, right, holding reins in right hand and staff in left hand ; in exergue, denominational mark.

object: 1
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Dextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Ceres, right.
Οπισθότυπος
ROMA L S??????: Victory in quadriga, right, holding reins in right hand and staff in left hand ; in exergue, denominational mark.

objects: 6
Χρονολόγηση
209 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Dextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Ceres, right; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA S??????: Victory in quadriga, right, holding reins in right hand and staff in left hand ; in exergue, denominational mark.

objects: 4
Χρονολόγηση
209 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Dextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Ceres, right; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA [ ]: Victory in quadriga, right, holding reins in right hand and staff in left hand, below, inscription and mark.

objects: 2
Χρονολόγηση
209 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Dextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Ceres, right; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA [ ]: Victory in quadriga, right, holding reins in right hand and staff in left hand, below, inscription; in exergue, mark.

objects: 143; «θησαυροί»: 78
Χρονολόγηση
102 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAEICIAN A dot to left: Bust of Ceres left, draped; above, control-mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
Latin X dot to left L·CASSI: Yoke of oxen left, above, control-mark. Border of dots.

object: 1
Χρονολόγηση
90 B.C.
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
??????: Mask of bearded Silenus right, wearing ivy-wreath; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Q·TITI: Ceres walking right, holding torch in each hand; before, pig. Laurel-wreath border.

objects: 7; «θησαυροί»: 16
Χρονολόγηση
90 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PANSA: Laureate head of Apollo right, behind, inscription; before, control-mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS·C·F: Ceres walking right, holding torch in each hand; before, pig. Laurel-wreath border.

objects: 30; «θησαυροί»: 14
Χρονολόγηση
90 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PANSA: Laureate head of Apollo right, behind, inscription; before, control-mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS·C·F: Ceres walking right, holding torch in each hand; before, pig. Laurel-wreath border.

objects: 26; «θησαυροί»: 53
Χρονολόγηση
86 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AED·PL: Bust of Ceres right, draped. Border of dots.
Οπισθότυπος
P·A M·FAN·L·CRI: Two male figures seated on bench (subsellium) side by side; on right, corn-ear. Border of dots.

objects: 58; «θησαυροί»: 57
Χρονολόγηση
81 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·MARI·C·F·CAPIT VI: Bust of Ceres right, draped; around, inscription and control mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
VI: Ploughman with yoke of oxen left; above, control mark. Border of dots.

objects: 23; «θησαυροί»: 11
Χρονολόγηση
81 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·MARI·C·F·CAPIT VI: Bust of Ceres right, draped; around, inscription and control mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
VI: Ploughman with yoke of oxen left; above, control mark. Border of dots.

objects: 304; «θησαυροί»: 76
Χρονολόγηση
81 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·MARI·C·F·CAPIT VI: Bust of Ceres right, draped; around, inscription and control mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
VI: Ploughman with yoke of oxen left; above, control mark. Border of dots.

objects: 152; «θησαυροί»: 78
Χρονολόγηση
78 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Liber right, wearing ivy-wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·VOLTEI·M[·F]: Ceres in biga of snakes right, holding torch in each hand; behind, control mark. Border of dots.

objects: 78; «θησαυροί»: 76
Χρονολόγηση
63 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
III VIR BROCCHI: Head of Ceres right; on left, corn-ear; on right, barley-grain; on either side, inscription . Border of dots.
Οπισθότυπος
L·FVRI / CN·F: Curule chair; on either side, fasces . Border of dots.

objects: 31; «θησαυροί»: 40
Χρονολόγηση
56 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·MEMMI·C·F: Head of Ceres right. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·MEMMIVS IMPERATOR: Trophy; before, kneeling captive with hands tied behind back. Border of dots.

objects: 42; «θησαυροί»: 28
Χρονολόγηση
56 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
QVIRINVS C·MEMMI·C·F: Laureate head of Quirinus right. Border of dots.
Οπισθότυπος
MEMMIVS·AED·CERIALIA·PREIMVS·FECIT: Ceres seated right, holding torch in left hand and corn-ears in right hand; before, snake; around, inscription. Border of dots.

objects: 37; «θησαυροί»: 36
Χρονολόγηση
48 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PANSA: Head of Liber right, wearing ivy-wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS·C·F·C·N: Ceres walking right with torch in each hand; before, plough. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 28

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος