Θεότητα: Bonus Eventus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

objects: 72; «θησαυροί»: 105
Χρονολόγηση
62 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LIBO BON·EVENT: Head of Bonus Eventus right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PVTEAL SCRIBON: Puteal Scribonianum, decorated with garland and two lyres; at base, hammer . Border of dots.

objects: 19; «θησαυροί»: 9
Χρονολόγηση
62 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LIBO BON·EVENT: Head of Bonus Eventus right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PVTEAL SCRIBON: Puteal Scribonianum, decorated with garland and two lyres; at base, hammer . Border of dots.

objects: 16; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
62 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LIBO BON·EVENT: Head of Bonus Eventus right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PVTEAL SCRIBON: Puteal Scribonianum, decorated with garland and two lyres; at base, hammer . Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος