Θεότητα: Apollo
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 125

objects: 6
Χρονολόγηση
326 B.C. - 242 B.C.
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Neapolis
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right.
Οπισθότυπος
ΡΩΜΑΙΩΝ: Forepart of man-headed bull walking, right. Flank of bull is decorated by star; above legend.

objects: 25
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right; above, star of eight rays. Line border.

objects: 46
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
[ROM]ANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right; above, star of sixteen rays. Line border.

objects: 20
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Apollo, right, with hair tied back with band.
Οπισθότυπος
Head of Apollo, left, with hair tied back with band.
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of one of the Dioscuri, left.
Οπισθότυπος
Head of Apollo, left, with hair tied back with band.

objects: 25
Χρονολόγηση
234 B.C. - 231 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping, left .

objects: 8
Χρονολόγηση
234 B.C. - 231 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right.
Οπισθότυπος
ROM[A]: Horse galloping, left .

objects: 53
Χρονολόγηση
234 B.C. - 231 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping, left, with bridle .

object: 1
Χρονολόγηση
234 B.C. - 231 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Apollo, right, with hair tied back with band; behind, acorn.
Οπισθότυπος
ROMA: Dog walking left; in exergue, inscription.

object: 1
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Quincussis
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Laureate head of Apollo, right; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA L: Dioscuri galloping, right; below, inscription; in exergue, denominational mark.

objects: 4
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Quincussis
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Laureate head of Apollo, right; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA ????????"Dioscuri galloping right ; in exergue: denominational mark."

objects: 11
Χρονολόγηση
209 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Quincussis
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA ????????"Dioscuri galloping right ; in exergue: denominational mark."

objects: 51; «θησαυροί»: 181
Χρονολόγηση
137 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X TAMPIL: Helmeted head of Roma, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Apollo in quadriga right, holding bow and arrow with reins in left hand and branch in right hand . Line border.

objects: 2; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
137 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X TAMPIL: Helmeted head of Roma, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Apollo in quadriga right, holding bow and arrow with reins in left hand and branch in right hand . Line border.

objects: 13; «θησαυροί»: 8
Χρονολόγηση
137 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X TAMPIL: Helmeted head of Roma, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Apollo in quadriga right, holding bow and arrow with reins in left hand and branch in right hand . Line border.
Χρονολόγηση
137 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X TAMPIL: Helmeted head of Roma, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Apollo in quadriga right, holding bow and arrow with reins in left hand and branch in right hand . Line border.

objects: 5; «θησαυροί»: 12
Χρονολόγηση
137 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X TAMPIL: Helmeted head of Roma, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Apollo in quadriga right, holding bow and arrow with reins in left hand and branch in right hand . Line border.

object: 1; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
137 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X TAMPIL: Helmeted head of Roma, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Apollo in quadriga right, holding bow and arrow with reins in left hand and branch in right hand . Line border.

objects: 31; «θησαυροί»: 80
Χρονολόγηση
131 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X (crossed): Helmeted head of Roma, right; behind, tripod. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·OPEIMI: Apollo in biga right, holding bow in left hand and arrow and reins in right hand, with quiver over shoulder . Line border.

object: 1
Χρονολόγηση
116 B.C. - 115 B.C.
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CN·DOMI: Head of Apollo, right; hair tied with band; before, inscription upwards; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
Q·CVRTI M·SILA: Lyre; above and blow, inscription.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 125

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος