Filter

Behind: Lituus
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater

Skattfynd: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·L·GELL·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.

objects: 16; skattfynder: 3
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·L·GELL·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Filtrera resultaten

symbol

Åtsida
Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod