Region:
Visa poster 1 till 20 från 1234 resultater
Datum
280 BCE - 242 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Two cornucopiae?
Frånsida
ROM[ANOM]: Branch.

object: 1
Datum
280 BCE - 250 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Eagle facing with outspread wings and head right, perched on thunderbolt.
Frånsida
ROMANOM: Pegasus flying left.

objects: 5
Datum
280 BCE - 250 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bull, right.
Frånsida
Bull, left.
Datum
280 BCE - 242 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Corn-ear with dot on either side of stem.
Frånsida
Tripod.

objects: 2
Datum
280 BCE - 250 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Oval shield, seen from outside.
Frånsida
Oval shield, seen from inside.

objects: 2
Datum
280 BCE - 250 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Sword.
Frånsida
Scabbard.

object: 1
Datum
280 BCE - 250 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Elephant, right.
Frånsida
Sow, left.

objects: 2
Datum
280 BCE - 250 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Anchor.
Frånsida
Tripod.

objects: 2
Datum
260 BCE - 242 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Trident tied with fillet.
Frånsida
Caduceus tied with fillet.

objects: 3
Datum
280 BCE - 250 BCE
Myntverk
Romerska
Åtsida
Two chickens facing each other. Between them, two stars.
Frånsida
Two tridents with handles outwards; between, two dolphins.

objects: 27
Datum
280 BCE - 276 BCE
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
Janiform head of Dioscuri, hair tied with band.
Frånsida
Head of Mercury, left.

objects: 29
Datum
280 BCE - 276 BCE
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Minerva, left, wearing Corinthian helmet.
Frånsida
Female head, left.

objects: 53
Datum
280 BCE - 276 BCE
Valör
Triens
Myntverk
Romerska
Åtsida
Thunderbolt.
Frånsida
Dolphin, right.

objects: 40
Datum
280 BCE - 276 BCE
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Right hand.
Frånsida
Two grains of barley.

objects: 58
Datum
280 BCE - 276 BCE
Valör
Sextans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Scallop shell, seen from outside.
Frånsida
Caduceus.

objects: 21
Datum
280 BCE - 276 BCE
Valör
Uncia
Myntverk
Romerska
Åtsida
Knucklebone, seen from outside.
Frånsida
Denominational mark.

objects: 8
Datum
280 BCE - 276 BCE
Valör
Semuncia
Myntverk
Romerska
Åtsida
Acorn.
Frånsida
Ancient Greek Σ: Denominational mark.

objects: 158
Valör
Litra
Myntverk
Romerska
Frånsida
ROMANO | ROAMOC | ROMAMO

objects: 27
Datum
275 BCE - 270 BCE
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Apollo, right, with hair tied back with band.
Frånsida
Head of Apollo, left, with hair tied back with band.

objects: 37
Datum
275 BCE - 270 BCE
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
Pegasus, right.
Frånsida
Pegasus, left.
Visa poster 1 till 20 från 1234 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod