Filter

Porträtt: Lucius Antonius
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

objects: 4; Skattfynd: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Frånsida
L·ANTONIVS·COS: Head of L. Antonius, right. Border of dots.
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod