Fulltext: 308
Visa poster 1 till 5 från 5 resultater

objects: 484
Datum
108 BCE - 107 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
PIET͡AS
Frånsida
M·HERENNI

objects: 2
Datum
108 BCE - 107 BCE
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
Laureate head of Saturn, right.
Frånsida
M·HERENNI ROMA: Prow, right.

objects: 6
Datum
108 BCE - 107 BCE
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Hercules, right.
Frånsida
M·HERENNI ROMA: Prow, right.

objects: 6
Datum
108 BCE - 107 BCE
Valör
Uncia
Myntverk
Romerska
Frånsida
M·HERENNI ROMA | ROMA
Datum
108 BCE - 107 BCE
Valör
Semuncia
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Diana, right, with bow and quiver over shoulder.
Frånsida
ROMA: Cornucopiae.
Visa poster 1 till 5 från 5 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod