Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1424

objects: 7
Χρονολόγηση
326 BCE - 242 BCE
Νομισματοκοπείο
Neapolis
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right.
Οπισθότυπος
ΡΩΜΑΙΩΝ: Forepart of man-headed bull walking right; flank of bull is decorated by star.
Χρονολόγηση
280 BCE - 242 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Two cornucopiae?
Οπισθότυπος
ROM[ANOM]: Branch.

object: 1
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Eagle facing with outspread wings and head right, perched on thunderbolt.
Οπισθότυπος
ROMANOM: Pegasus flying left.

objects: 5
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bull, right.
Οπισθότυπος
Bull, left.
Χρονολόγηση
280 BCE - 242 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Corn-ear with dot on either side of stem.
Οπισθότυπος
Tripod.

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Oval shield, seen from outside.
Οπισθότυπος
Oval shield, seen from inside.

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Sword.
Οπισθότυπος
Scabbard.

object: 1
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Elephant, right.
Οπισθότυπος
Sow, left.

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Anchor.
Οπισθότυπος
Tripod.

objects: 2
Χρονολόγηση
260 BCE - 242 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Trident tied with fillet.
Οπισθότυπος
Caduceus tied with fillet.

objects: 3
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Two chickens facing each other. Between them, two stars.
Οπισθότυπος
Two tridents with handles outwards; between, two dolphins.

objects: 48
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, left, wearing Corinthian helmet; behind, oak-spray.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right, on base with inscription; behind, corn ear.
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right; behind, corn ear.

objects: 27
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Janiform head of Dioscuri, hair tied with band.
Οπισθότυπος
Head of Mercury, left.

objects: 29
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Minerva, left, wearing Corinthian helmet.
Οπισθότυπος
Female head, left.

objects: 53
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Thunderbolt.
Οπισθότυπος
Dolphin, right.

objects: 40
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Right hand.
Οπισθότυπος
Two grains of barley.

objects: 58
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Sextans
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Scallop shell, seen from outside.
Οπισθότυπος
Caduceus.

objects: 21
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Knucklebone, seen from outside.
Οπισθότυπος
Denominational mark.

objects: 8
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Semuncia
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Acorn.
Οπισθότυπος
Ancient Greek Σ: Denominational mark.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1424

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος