Είδος αντικειμένου: Ingot
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10
Χρονολόγηση
280 BCE - 242 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Two cornucopiae?
Οπισθότυπος
ROM[ANOM]: Branch.

object: 1
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Eagle facing with outspread wings and head right, perched on thunderbolt.
Οπισθότυπος
ROMANOM: Pegasus flying left.

objects: 5
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bull, right.
Οπισθότυπος
Bull, left.
Χρονολόγηση
280 BCE - 242 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Corn-ear with dot on either side of stem.
Οπισθότυπος
Tripod.

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Oval shield, seen from outside.
Οπισθότυπος
Oval shield, seen from inside.

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Sword.
Οπισθότυπος
Scabbard.

object: 1
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Elephant, right.
Οπισθότυπος
Sow, left.

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Anchor.
Οπισθότυπος
Tripod.

objects: 2
Χρονολόγηση
260 BCE - 242 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Trident tied with fillet.
Οπισθότυπος
Caduceus tied with fillet.

objects: 3
Χρονολόγηση
280 BCE - 250 BCE
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Two chickens facing each other. Between them, two stars.
Οπισθότυπος
Two tridents with handles outwards; between, two dolphins.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος