Νομισματοκοπείο: Luceria
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 78
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Laureate head of bearded Janus.
Οπισθότυπος
I L: Prow, right; before, mark.

objects: 4
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Saturn, right.
Οπισθότυπος
S L: Prow, right; before, mark.

objects: 2
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Saturn, right; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right; above and before, denominational mark; below, inscription.

objects: 7
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Head of Minerva, right, wearing Corinthian helmet; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right ; below, denominational mark.

object: 1
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Head of Minerva, right, wearing Corinthian helmet; before, mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right ; below, denominational mark.

object: 1
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Head of Minerva, right, wearing Corinthian helmet; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right ; before, denominational mark.

objects: 5
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Sextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
???: Head of Mercury, right.
Οπισθότυπος
ROMA ????"Prow: right ; below

objects: 22
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
??"Head of Roma: right
Οπισθότυπος
wearing Attic helmet; behind: denominational mark."

objects: 22
Χρονολόγηση
214 B.C. - 212 B.C.
Νομισματική αξία
Semuncia
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Mercury, right.
Οπισθότυπος
ROMA L: Prow, right ; below, mark.

objects: 31; «θησαυροί»: 7
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Victoriatus
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Jupiter, right. Bead and reel border.
Οπισθότυπος
ROMA L: Victory, right, crowning trophy; between, mark. Line border.

objects: 6
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Victoriatus
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Jupiter, right, hair falling in three neat ringlets. Bead and reel border.
Οπισθότυπος
ROMA L: Victory, right, crowning trophy; between, mark; in exergue, inscription. Line border.

objects: 6; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Victoriatus
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Jupiter, right. Bead and reel border.
Οπισθότυπος
ROMA L: Victory, right, crowning trophy; between, mark. Line border.

objects: 18
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
V: Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA L: Dioscuri galloping, right; below, mark. Line border.

object: 1
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Quincussis
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Laureate head of Apollo, right; behind, mark.
Οπισθότυπος
ROMA L: Dioscuri galloping, right; below, inscription; in exergue, denominational mark.

objects: 4
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Helmeted head of Minerva, right; behind, mark; above, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA L: Prow, right; above, inscription; before, mark; below, denominational mark.

objects: 9
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Hercules, right; below, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA L: Prow, right; above, inscription; before, mark; below, denominational mark.

objects: 3
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Hercules, right; behind and below, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA L: Prow, right; above, inscription; below, mark and denominational mark.

objects: 7
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Head of Mercury, right; below, mark; avove, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right; above, inscription; below, denominational mark.

objects: 4
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Sextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
L: Head of Mercury, right; below, mark; above, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right; above, inscription; below, mark and denominational mark.

objects: 13
Χρονολόγηση
211 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Sextans
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
Head of Mercury, right; above, denominational mark.
Οπισθότυπος
ROMA L: Prow, right; above, inscription; below, denominational mark.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 78

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος