Υπεύθυνος έκδοσης: Q. Urbinus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

objects: 60; «θησαυροί»: 173
Χρονολόγηση
111 B.C. - 110 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Roma, right; behind, mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
AP·CL·T·MANL·Q·VR: Victory in triga right, holding reins in both hands. Border of dots.

objects: 50; «θησαυροί»: 124
Χρονολόγηση
111 B.C. - 110 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Roma r.; double-drop earring; helmet cut back to show ear; three locks on back of neck; necklace; quadrangular device behind (barely visible); dot border.
Οπισθότυπος
T MAL AP CL Q VR: Victory in biga galloping r.; holding reins in l. hand, goad in r.; line border
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος