Υπεύθυνος έκδοσης: P. Satrienus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 243
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Οπισθότυπος
ROMA / P·SATRIE/NVS
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος