Υπεύθυνος έκδοσης: P. Licinius Nerva
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

objects: 60; «θησαυροί»: 86
Χρονολόγηση
113 BCE - 112 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ROMA: Bust of Roma, left, wearing helmet with plume on each side and holding shield in left hand and spear over shoulder in right hand. Border of dots.
Οπισθότυπος
P·N͡ERVA : Voting scene. One figure on left of pons receives ballot from attendant below, another figure on right of pons places ballot in cista. At top of coin, bar on which stands tablet bearing letter P. Border of dots.

objects: 5
Χρονολόγηση
113 BCE - 112 BCE
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P·N͡ERVA : Laureate head of Saturn, right.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.
Χρονολόγηση
113 BCE - 112 BCE
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P·N͡ERVA : Helmeted head of Minerva, right.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.

objects: 24
Χρονολόγηση
113 BCE - 112 BCE
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P·N͡ERVA
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος