Υπεύθυνος έκδοσης: Mn. Fonteius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

objects: 84; «θησαυροί»: 37
Χρονολόγηση
108 B.C. - 107 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Inscription Obverse: inscription [P P] [X (crossed)]: Jugate, laureate heads of the Dioscuri right; below their chins, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
MN·FONTEI I: Ship right, displaying doliolum in stern ; below, control-mark. Border of dots.

objects: 21; «θησαυροί»: 65
Χρονολόγηση
108 B.C. - 107 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Inscription Obverse: inscription [P P] [X (crossed)]: Jugate, laureate heads of the Dioscuri right; below their chins, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
MN·FONTEI I: Ship right, displaying doliolum in stern ; below, control-mark. Border of dots.

objects: 17; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
108 B.C. - 107 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Inscription Obverse: inscription [P P] [X (crossed)]: Jugate, laureate heads of the Dioscuri right; below their chins, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
MN·FONTEI I: Ship right, displaying doliolum in stern ; below, control-mark. Border of dots.

objects: 14; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
108 B.C. - 107 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Inscription Obverse: inscription [P P] [X (crossed)]: Jugate, laureate heads of the Dioscuri right; below their chins, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
MN·FONTEI I: Ship right, displaying doliolum in stern ; below, control-mark. Border of dots.

objects: 69; «θησαυροί»: 161
Χρονολόγηση
85 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MN·FONTEI·C·F AP: Laureate head of Apollo right; below, thunderbolt. Border of dots.
Οπισθότυπος
Cupid on goat right; above, pilei; in exergue, thyrsus; around, laurel-wreath. Border of dots.
Χρονολόγηση
85 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MN·FONTEI·C·F AP: Laureate head of Apollo right; below, thunderbolt. Border of dots.
Οπισθότυπος
Cupid on goat right; above, pilei; in exergue, thyrsus; around, laurel-wreath. Border of dots.

objects: 41; «θησαυροί»: 62
Χρονολόγηση
85 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MN·FONTEI·C·F: Laureate head of Apollo right; below, thunderbolt. Border of dots.
Οπισθότυπος
Cupid on goat right; above, pilei; in exergue, thyrsus; around, laurel-wreath. Border of dots.

objects: 24; «θησαυροί»: 42
Χρονολόγηση
85 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MN·FONTEI·C·F AP: Laureate head of Apollo right; below, thunderbolt. Border of dots.
Οπισθότυπος
Cupid on goat right; above, pilei; in exergue, thyrsus; around, laurel-wreath. Border of dots.

objects: 16; «θησαυροί»: 13
Χρονολόγηση
85 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
EX·A·P: Laureate head of Apollo right; below, thunderbolt. Border of dots.
Οπισθότυπος
Cupid on goat right; on either side of goat, pilei; in exergue, thyrsus; around, laurel-wreath. Border of dots.

objects: 5
Χρονολόγηση
85 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
I: Laureate head of Janus.
Οπισθότυπος
MN·FONT: Prow left; above, pilei and inscription.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος