Υπεύθυνος έκδοσης: M. Mettius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

objects: 10; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
44 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR·DICT·QVART: Wreathed head of Caesar right; behind, lituus curved to left; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·METTIVS: Juno Sospita in biga right, holding reins and shield in left hand and spear in right hand. Border of dots.
Χρονολόγηση
44 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR·DICT·QVART: Wreathed head of Caesar right; behind, lituus curved to left; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·METTIVS: Juno Sospita in biga right, holding reins and shield in left hand and spear in right hand. Border of dots.

objects: 3
Χρονολόγηση
44 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR·DICT·QVART: Wreathed head of Caesar right; behind, lituus curved to left; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·METTIVS: Juno Sospita in biga right, holding reins and shield in left hand and spear in right hand. Border of dots.

objects: 39; «θησαυροί»: 13
Χρονολόγηση
44 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR·IMP: Wreathed head of Caesar right; behind, lituus and culullus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·METTIVS G: Venus standing left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand and resting left elbow on shield which in turn rests on globe. Border of dots.

objects: 29; «θησαυροί»: 9
Χρονολόγηση
44 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR IMPER: Wreathed head of Caesar right. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·METTIVS A: Venus standing left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand and resting left elbow on shield which in turn rests on globe. Border of dots.

objects: 8
Χρονολόγηση
44 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Juno Sospita right; behind, coiled snake. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·METTI: Victory in biga right, holding reins in left hand and whip in right hand. Border of dots.

object: 1
Χρονολόγηση
44 B.C.
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Venus, right; wearing diadem. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·METTI: Girl and snake facing each other. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος