Φίλτρα

Υπεύθυνος έκδοσης: M. Barbatius Pollio
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

objects: 9
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IMP·AVG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P: Head of M. Antonius right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right, bearded; around, inscription. Border of dots.
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IMP·AVG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P: Head of M. Antonius right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right, bearded; around, inscription. Border of dots.

objects: 106; «θησαυροί»: 41
Χρονολόγηση
41 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IMP·AVG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P: Head of M. Antonius right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right, bearded; around, inscription. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος