Υπεύθυνος έκδοσης: Cn. Plancius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 67; «θησαυροί»: 56
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CN·PLANCIVS AED·CVR·S·C: Female head, right, wearing causia. Border of dots.
Οπισθότυπος
Cretan goat, right; behind, bow and quiver. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος