Υπεύθυνος έκδοσης: A. Manlius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

objects: 22; «θησαυροί»: 6
Χρονολόγηση
118 BCE - 107 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER ROMA: Head of Roma, right, wearing helmet with plume on each side. Border of dots.
Οπισθότυπος
A·M͡A N͡LI·Q·F : Sol in quadriga, facing; on either side, star; on right, crescent; below, waves. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A·MAN / LI·A·F·Q
Οπισθότυπος
L·SVLL·FE/LI·DIC | L·SVLLA / FELIX·DIC
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος