Νομισματική αξία: Litra
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7
Χρονολόγηση
280 BCE - 276 BCE
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right; behind, corn ear.

objects: 158
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Οπισθότυπος
ROMANO | ROAMOC | ROMAMO

objects: 59
Χρονολόγηση
241 BCE - 235 BCE
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, beardless, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse's head, right, with bridle.

objects: 59
Χρονολόγηση
234 BCE - 231 BCE
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping left, with bridle.

objects: 31
Χρονολόγηση
230 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, beardless, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping right. Line border.

objects: 4
Χρονολόγηση
230 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Hercules, right.
Οπισθότυπος
ROMA: Pegasus galloping right.

object: 1
Χρονολόγηση
225 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate, Janiform head of Dioscuri. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Horse galloping right. Line border.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος