Νομισματική αξία: Bes
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 7
Νομισματική αξία
Bes
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Liber, right, wearing ivy-wreath.
Οπισθότυπος
C·CASSI ROMA: Prow, right.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος