Νομισματική αξία: Aureus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 91

objects: 10
Χρονολόγηση
84 BCE - 83 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
L·SVLLA: Head of Venus, right, wearing diadem; on right, Cupid holding palm-branch. Border of dots.
Οπισθότυπος
IMPER ITERVM or ITERV: Two trophies; between, jug and lituus. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
L·MANLI T PROQ: Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·SVLLA·IMP or L·SVLLA·IM: Triumphator, crowned by flying Victory, in quadriga, right, holding reins in left hand and caduceus in right hand. Border of dots.

objects: 28
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
L·MANLI PROQ: Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·SVLLA·IMP or L·SVLLA·IM: Triumphator, crowned by flying Victory, in quadriga, right, holding reins in left hand and caduceus in right hand. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Venus, right, wearing diadem. Border of dots.
Οπισθότυπος
Q: Double cornucopiae. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A·MAN / LI·A·F·Q
Οπισθότυπος
L·SVLL·FE/LI·DIC | L·SVLLA / FELIX·DIC

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MAGNVS
Οπισθότυπος
PROCOS | PRO·COS

objects: 3
Χρονολόγηση
48 BCE - 47 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LII: Female head, right, wearing oak-wreath and diadem. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAE SAR: Trophy with Gallic shield and carnyx; on right, axe. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR (downwards) DICT | CAESAR (upwards) DICT
Οπισθότυπος
ITER

object: 1
Χρονολόγηση
47 BCE - 46 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
METEL·PIVS SCIP·IMP: Bust of Jupiter, right, hair tied with band; below, eagle's head and sceptre. Border of dots.
Οπισθότυπος
CRASS·IVN LEG·PRO·PR: Curule chair; above, scales balanced on cornucopia; on left, corn-ear; on right, dragon's head. Border of dots.

objects: 42; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR COS·TER: Female head, right, wearing veil. Border of dots.
Οπισθότυπος
A·HIRTIVS·PR: Lituus, jug and axe. Border of dots.

objects: 23
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR·DIC·TER
Οπισθότυπος
L·PLANC PRAEF·V͡RB | L·PLANC PR·VRB

objects: 9; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAES·DIC QVAR: Bust of Venus, right, wearing diadem. Border of dots.
Οπισθότυπος
COS·QVINC: Legend within laurel-wreath. Border of dots.

objects: 11; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·COS·PON͡T·A͡VG : Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·CAESAR·DICT·PERP·PON͡T·M͡AX : Laureate head of Caesar, right. Border of dots.

objects: 11
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Οπισθότυπος
L·CESTIVS C·NORBA PR S·C | L·CESTIVS C·NORBA PR EX·S·C

objects: 8; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·NORBANVS L·CESTIVS PR: Bust of Sibyl (possibly), right, draped. Border of dots.
Οπισθότυπος
S·C: Cybele on throne in biga of lions, left, holding patera in right hand and resting left arm on tympanum. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·LEPIDVS·III·VIR·R·P·C: Head of Lepidus, right; behind, aspergillum and simpulum. Border of dots.

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·IMP·III·VIR·R·P·C·PONT·A͡VG | C·CAESAR·IMP·III·VIR·R·P·C·PON͡T·A͡V
Οπισθότυπος
M·ANTONIVS·IM·III·VIR·R·P·C·A͡VG | M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C·A͡VG

objects: 5
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M·LEPIDVS·III·VIR·R·P·C: Head of Lepidus, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·REGVLVS IIII·VIR·A·P·F: Vestal, Aemilia, standing left, holding simpulum in right hand and sceptre in left hand. Border of dots.

objects: 5
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C
Οπισθότυπος
L·REGVLVS IIII·VIR·A·P·F
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 91

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος