Θεότητα: Roma
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 268

object: 1
Χρονολόγηση
275 BCE - 270 BCE
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, left, wearing Phrygian helmet.
Οπισθότυπος
Female head, left, with upstanding curls of hair in front.

objects: 9
Χρονολόγηση
269 BCE - 266 BCE
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right.
Οπισθότυπος
Head of Roma, left, wearing Phrygian helmet.

objects: 83
Χρονολόγηση
265 BCE - 242 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Victory, right; attaching wreath to palm-branch. Line border.
Χρονολόγηση
265 BCE - 242 BCE
Νομισματική αξία
Tressis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right.
Οπισθότυπος
Wheel of six spokes, between two of which, denominational mark.

objects: 3
Χρονολόγηση
265 BCE - 242 BCE
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right.
Οπισθότυπος
Wheel of six spokes, between two of which, denominational mark.

objects: 19
Χρονολόγηση
265 BCE - 242 BCE
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma wearing Phrygian helmet, right.
Οπισθότυπος
Wheel of six spokes, between two of which, denominational mark.

objects: 77
Χρονολόγηση
234 BCE - 231 BCE
Νομισματική αξία
Half-litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet.
Οπισθότυπος
ROMA: Dog, right.

objects: 6
Χρονολόγηση
230 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet.
Οπισθότυπος
Head of Roma, left, wearing Phrygian helmet.

objects: 58
Χρονολόγηση
225 BCE - 217 BCE
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, left, wearing Attic helmet.
Οπισθότυπος
Prow, right.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Luceria
Εμπροσθότυπος
V: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; in linear frame, inscription. Line border.

objects: 219
Χρονολόγηση
217 BCE - 215 BCE
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, left, wearing Attic helmet.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.

objects: 95
Χρονολόγηση
217 BCE - 215 BCE
Νομισματική αξία
Quartuncia
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Attic helmet.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.

objects: 2
Χρονολόγηση
215 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Decussis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet.
Οπισθότυπος
Prow, left.
Χρονολόγηση
215 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Quincussis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet.
Οπισθότυπος
Prow, left.

objects: 6
Χρονολόγηση
215 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Tressis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Phrygian helmet.

objects: 84
Χρονολόγηση
215 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Attic helmet.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.

objects: 59
Χρονολόγηση
214 BCE - 212 BCE
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Roma, right, wearing Attic helmet.
Οπισθότυπος
ROMA: Prow, right.

objects: 128; «θησαυροί»: 134
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.

objects: 154; «θησαυροί»: 2
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.

objects: 107; «θησαυροί»: 2
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 268

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος