Θεότητα: Liber
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11

objects: 7
Χρονολόγηση
126 B.C.
Νομισματική αξία
Bes
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Liber, right, wearing ivy-wreath; behind, denominational mark.
Οπισθότυπος
C·CASSI ROMA: Prow, right .

objects: 78; «θησαυροί»: 150
Χρονολόγηση
90 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Liber right, wearing ivy-wreath. Line border.
Οπισθότυπος
Q·TITI: Pegasus right; below, in linear frame, inscription. Line border.

objects: 15; «θησαυροί»: 14
Χρονολόγηση
89 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M·CATO: Head of Liber, right; wearing ivy-wreath; behind, inscription downwards. Border of dots.
Οπισθότυπος
VICTRIX: Victory, seated right; holding patera in right hand and palm-branch in left hand, over left shoulder; in exergue, inscription. Border of dots.

objects: 269; «θησαυροί»: 25
Χρονολόγηση
89 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M·CATO B: Head of Liber right, wearing ivy-wreath; below, control-mark.Border of dots.
Οπισθότυπος
VICTRIX: Victory seated right, holding patera in right hand and palm-branch in left hand, over left shoulder. Border of dots.

objects: 154; «θησαυροί»: 78
Χρονολόγηση
78 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Liber right, wearing ivy-wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·VOLTEI·M[·F]: Ceres in biga of snakes right, holding torch in each hand; behind, control mark. Border of dots.

objects: 47; «θησαυροί»: 64
Χρονολόγηση
78 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Liber right, wearing ivy-wreath and with thyrsus over shoulder. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·CASSI·Q·F: Head of Libera left, wearing vine-wreath. Border of dots.

objects: 38; «θησαυροί»: 36
Χρονολόγηση
48 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PANSA: Head of Liber right, wearing ivy-wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS·C·F·C·N: Ceres walking right with torch in each hand; before, plough. Border of dots.

objects: 8; «θησαυροί»: 10
Χρονολόγηση
48 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PANSA: Head of Liber right, wearing ivy-wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS·C·F·C·N: Ceres in biga of snakes right, holding torch in left hand and reins in right hand. Border of dots.

objects: 7
Χρονολόγηση
48 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PANSA: Head of Liber right, wearing ivy-wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS·C·F·C·N: Ceres in biga of snakes right, holding torch in left hand and reins in right hand. Border of dots.

objects: 30; «θησαυροί»: 9
Χρονολόγηση
47 B.C. - 46 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αφρική
Εμπροσθότυπος
M·CATO·PRO·PR: Head of Liber right, wearing ivy-wreath . Border of dots.
Οπισθότυπος
VICTRIX: Victory seated right, holding patera in right hand and palm-branch in left hand, over left shoulder. Border of dots.

objects: 37; «θησαυροί»: 32
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Liber right, wearing ivy-wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS VARVS: Garlanded altar, on which rests mask and against which rests thyrsus; on right, panther springing up towards altar. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος