Филтър

Behind: Lituus
Показване на записи от ХХ до 3, от общо 3 резултата

Монетно съкровище: 1
Номинал
денар
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Реверс
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.

object: 1
Номинал
Aуреус
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·L·GELL·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Реверс
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.

objects: 16; Монетно съкровище: 3
Номинал
денар
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·L·GELL·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Реверс
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Показване на записи от ХХ до 3, от общо 3 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Символ

Аверс
Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране