Behind: Lituus curved to right
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

objects: 13
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR·DICT·QVART
Реверс
M·METTIVS (in exergue) | M·METTIVS (below horses)
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Аверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране