Издател: Q. Urbinus
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

objects: 60; Монетно съкровище: 173
Дата
111 B.C. - 110 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma, right; behind, mark. Border of dots.
Реверс
AP·CL·T·MANL·Q·VR: Victory in triga right, holding reins in both hands. Border of dots.

objects: 50; Монетно съкровище: 124
Дата
111 B.C. - 110 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma r.; double-drop earring; helmet cut back to show ear; three locks on back of neck; necklace; quadrangular device behind (barely visible); dot border.
Реверс
T MAL AP CL Q VR: Victory in biga galloping r.; holding reins in l. hand, goad in r.; line border
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране