Издател: Cn. Plancius
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

objects: 67; Монетно съкровище: 56
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
CN·PLANCIVS AED·CVR·S·C: Female head, right, wearing causia. Border of dots.
Реверс
Cretan goat, right; behind, bow and quiver. Border of dots.
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране