Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.53
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
20
Βάρος
3.65
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
16
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.63
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.49
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.58
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.4
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.82
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.7
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.62
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.91
Fitzwilliam Museum - Object CM.50.655-1939
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.59
Fitzwilliam Museum - Object CM.CA.251-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.1
Fitzwilliam Museum - Object CM.CA.252-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.29
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.119-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.34
Röm. Republik: Marcus Antonius 32-31 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
16
Βάρος
3.29
Röm. Republik: Marcus Antonius 32-31 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.32
Münze, Denar, 32 - 31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.460
Röm. Republik: M. Antonius 32–31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
3.23
Röm. Republik: M. Antonius 32–31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.90
Röm. Republik: M. Antonius 32–31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
16
Βάρος
3.35
Röm. Republik: M. Antonius 32–31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.69
Röm. Republik: M. Antonius 32–31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.51
Röm. Republik: M. Antonius 32-31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
18
Βάρος
3.40
Röm. Republik: M. Antonius 32-31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
2.61
Röm. Republik: M. Antonius 32-31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.65
Röm. Republik: M. Antonius 32-31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.39
Röm. Republik: M. Antonius 32-31 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.69
Denarius - Sydenham 1221 - Crawford 544/18
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
19
Βάρος
3.5
Römische Republik: M. Antonius 32-31 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
3.65
British Museum: 2002,0102.5460
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.39
British Museum: 1995,0204.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.22
British Museum: 2002,0102.5087
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.96
British Museum: 1973,0822.296
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.53
British Museum: 2002,0102.4879
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.63
British Museum: R.9501
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.07

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.05
Διάμετρος
17
Βάρος
3.49

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης