Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Röm. Republik: Aes Signatum 280-242 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Διάμετρος
173
Βάρος
1624.00
Röm. Republik: Aes Signatum ca. 280-242 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Διάμετρος
95
Βάρος
1347.00
British Museum: 1978,0721.1
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1450
British Museum: 1896,0606.1
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1790

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Διάμετρος
134
Βάρος
1552.75

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης