Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Lugdunum, 43 B.C. - 42 B.C. 1995.11.21
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
13.0
Βάρος
1.73
[Monnaie. Quinarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
13
Βάρος
1.76
[Monnaie. Quinarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
13
Βάρος
1.74
[Monnaie. Quinarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
14
Βάρος
1.83
[Monnaie. Quinarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
13
Βάρος
1.77
[Monnaie. Quinarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
14
Βάρος
1.54
[Monnaie. Quinarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
13
Βάρος
1.51
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
12
Βάρος
1.75
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
13
Βάρος
1.38
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
12
Βάρος
1.46
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
12
Βάρος
1.66
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
3
Διάμετρος
12
Βάρος
1.68
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
3
Διάμετρος
13
Βάρος
1.74
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
12
Βάρος
1.59
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
13
Βάρος
2.02
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
13
Βάρος
1.37
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
13
Βάρος
1.53
Röm. Republik: M. Antonius 43 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
13
Βάρος
1.57
Quinarius - Sydenham 1160 - Crawford 489/5
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
14
Βάρος
1.6
Römische Republik: M. Antonius 43-42 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
3
Διάμετρος
0
Βάρος
1.33
British Museum: R.9131
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.814
British Museum: RPK,p311.2.Lug
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.588
British Museum: 2002,0102.5458
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.71
British Museum: 1919,0213.821
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
1.79
British Museum: B.10448
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
1.79
British Museum: 1843,0116.167
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.72
British Museum: 1866,1201.52
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.57
British Museum: RPK,p311.1.Lug
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
1.6
British Museum: 1901,0503.237
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
1.44
Römische Republik: M. Antonius 43-42 v. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
5
Διάμετρος
12
Βάρος
1.75

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.87
Διάμετρος
12.27
Βάρος
1.65

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης