Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Rome, 44 BC 1935.117.23
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.7
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-4801
Άξονας
0
Διάμετρος
22
Βάρος
3.45
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-4805
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
4.01
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-4803
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-4802
Άξονας
8
Διάμετρος
19
Βάρος
3.47
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-4804
Άξονας
9
Διάμετρος
18
Βάρος
3.71
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.1043-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.67
Denarius of L. Aemilius Buca, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Υπεύθυνος ταύτισης
1979.429.50
Άξονας
10
Βάρος
3.31
Röm. Republik: C. Iulius Caesar und L. Aemilius Buca 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18217195
Άξονας
10
Διάμετρος
19
Βάρος
3.45
Röm. Republik: C. Iulius Ceasar und L. Aemilius Buca 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18217196
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
3.35
British Museum: 1841,0726.1081
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.88
British Museum: R.9059
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.81
British Museum: 2002,0102.4677
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.57
British Museum: 1843,0116.170
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.64
Römische Republik: L. Aemilius Buca 44 v. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID173
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
3.32

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.94
Διάμετρος
19
Βάρος
4.79

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης