Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 44 B.C. 1896.7.108
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.89
Silver Denarius, Rome, 44 B.C. 1944.100.3630
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.94
Silver Denarius, Rome, 44 B.C. 1954.203.65
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
4.2
Silver Denarius, Rome, 44 B.C.. 1955.59.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.35
Silver Denarius, Rome, 44 B.C. 1937.158.290
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Βάρος
3.69
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
20
Βάρος
3.79
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
20
Βάρος
3.74
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
19
Βάρος
3.79
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.59
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
4.16
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
4.17
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
4.02
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.78
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.82
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
4.03
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
2.96
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
19
Βάρος
3.7
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
4.22
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
4.03
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.1042-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.11
Münze, Denar, -44
Συλλογή
State Coin Collection of Munich
Άξονας
8
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.96
Röm. Republik: C. Iulius Caesar und M. Mettius 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
2
Διάμετρος
20
Βάρος
4.07
Röm. Republik: C. Iulius Caesar und M. Mettius 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
19
Βάρος
3.49
Röm. Republik: C. Iulius Caesar und M. Mettius 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
3.74
Röm. Republik: C. Iulius Caesar und M. Mettius 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
8.23
Röm. Republik: C. Iulius Caesar und M. Mettius 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.91
Röm. Republik: C. Iulius Caesar und M. Mettius 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
4.09
British Museum: 1844,0425.413
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.75
British Museum: BNK,R.223
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.74
British Museum: 1901,0407.450
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
4.06
British Museum: 1843,0116.815
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.66
British Museum: 1949,0403.7
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.84
British Museum: 2002,0102.4668
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.44
British Museum: 1843,0116.816
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.06
British Museum: R.9057
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.48
British Museum: 2002,0102.4669
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.52

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.59
Διάμετρος
19.1
Βάρος
3.92

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης