Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
RRC 480/2a
  • Επιγραφή: M·METTIVS (in exergue)
  • Τύπος: Juno Sospita in biga, right, holding reins and shield in left hand and spear in right hand. Border of dots.
  • Θεότητα: Γιούνο

objects: 9; «θησαυροί»: 3
RRC 480/2b
  • Επιγραφή: M·METTIVS (in exergue)
  • Τύπος: Juno Sospita in biga, right, holding reins and shield in left hand and spear in right hand. Border of dots.
  • Θεότητα: Γιούνο

object: 1
RRC 480/2c
  • Επιγραφή: M·METTIVS (below horses)
  • Τύπος: Juno Sospita in biga, right, holding reins and shield in left hand and spear in right hand. Border of dots.
  • Θεότητα: Γιούνο

objects: 3

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

Silver Coin, Rome, 44 BC. 1944.100.3629
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Βάρος
3.93
Silver Coin, Rome, 44 BC 1944.100.3628
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.98
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.78
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
4.02
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.66
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.84
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
20
Βάρος
3.68
Röm. Republik: C. Iulius Caesar und M. Mettius 44 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
20
Βάρος
3.52
British Museum: R.9060
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.102
British Museum: 1843,0116.813
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.93
British Museum: 2002,0102.4688
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.74

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.18
Διάμετρος
19.07
Βάρος
3.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης