Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 64

Silver Coin, Rome, 48 B.C. 1948.19.223
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.64
Silver Coin, Rome, 48 B.C. 1987.26.117
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
18.0
Βάρος
4.06
Silver Coin, Rome, 48 B.C.. 1948.19.224
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Βάρος
3.81
Silver Coin, Rome, 48 B.C. 1937.158.254
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
4.09
Silver Coin, Rome, 48 B.C. 1941.131.296
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.88
Silver Coin, Rome, 48 B.C. 1992.41.41
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
4.17
Silver Coin, Rome, 48 B.C. 1944.100.3289
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Βάρος
4.04
Silver Coin, Rome, 48 B.C. 1977.999.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Βάρος
3.79
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
3.98
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
4.16
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
20
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
4.07
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.27
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.87
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
4.18
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.76
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.97
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
3.37
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
4.04
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
2.91
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
18
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.55
Fitzwilliam Museum - Object CM.CA.225-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.76
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.573-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.25
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.574-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.63
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.575-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.61
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.576-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.43
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.577-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.51
Fitzwilliam Museum - Object CM.TR.901-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.86
Fitzwilliam Museum - Object CM.TR.902-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.95
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.1002-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.06
Denarius of D. Junius Brutus Albinus, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
8
Βάρος
3.89
Münze, Denar, 48 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
4
Διάμετρος
17
Βάρος
3.088
Münze, Denar, 48 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.715
Denarius - Sydenham 942 - Crawford 450/2
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
19
Βάρος
3.6

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.34
Διάμετρος
17.55
Βάρος
3.68

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης