Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 54 B.C. 1893.005.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Βάρος
2.85
Silver Denarius, Rome, 54 B.C. 1937.158.228
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
4.08
Silver Denarius, Rome, 54 B.C. 1944.100.3246
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.84
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.51
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
4.03
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.83
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.74
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.3
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.77
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.543-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.65
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.969-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.15
Röm. Republik: Q. Pompeius Rufus 54 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
8
Διάμετρος
19
Βάρος
3.72
Röm. Republik: Q. Pompeius Rufus 54 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
18
Βάρος
3.97
Röm. Republik: Q. Pompeius Rufus 54 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
4.04
Röm. Republik: Q. Pompeius Rufus 54 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
3
Διάμετρος
18
Βάρος
3.89
British Museum: R.8785
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.018
British Museum: 2002,0102.4369
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.81
British Museum: 2002,0102.4370
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.89
British Museum: R.8786
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.96

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.06
Διάμετρος
18.08
Βάρος
3.81

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης