Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin, Luceria, 214 BC - 212 BC 1944.100.74
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
23.0
Βάρος
10.63
[Monnaie. Sextans, Luceria]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-3937
Άξονας
11
Διάμετρος
25
Βάρος
12.03
British Museum: R.6734
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
10.26
British Museum: 1904,0203.42
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.89
RRC 43/4
Συλλογή
Classical Museum, University College Dublin
Υπεύθυνος ταύτισης
2017, 10.7925/drs1.ucdclm_28
Άξονας
2
Διάμετρος
24
Βάρος
10.82

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.6
Διάμετρος
24
Βάρος
10.93

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης