Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 147

Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1947.2.155
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.58
Silver Coin, Rome, 56 B.C. 1937.158.200
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.74
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1937.158.201
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.8
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1944.100.2607
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Βάρος
3.73
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1947.2.153
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Βάρος
4.14
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1948.19.197
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Βάρος
3.88
Silver Coin, Rome, 56 B.C. 1941.131.255
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Βάρος
3.7
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1941.131.256
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Βάρος
3.92
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1937.158.202
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.87
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1944.100.2608
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.79
Silver Coin, Rome, 56 B.C. 1947.2.152
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
4.03
Silver Coin, Rome, 56 B.C. 1966.286.13
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.97
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1987.26.106
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.75
Silver Coin, Rome, 56 B.C. 0000.999.2343
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.96
Silver Coin, Rome, 56 B.C. 1944.100.2605
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.76
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1947.2.156
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.77
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1948.19.198
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.88
Silver Coin, Rome, 56 B.C. 1992.41.36
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.83
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1995.11.25
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.96
Silver Coin, Rome, 56 B.C.. 1947.2.154
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Βάρος
4.12
Silver Coin, Rome, 56 B.C. 1987.26.105
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.64
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
18
Βάρος
3.37
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
4.17
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
4.2
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
3.98
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
20
Βάρος
3.48
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
18
Βάρος
3.71
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
18
Βάρος
3.17
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
4.01
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
3.55
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
3.85
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.59
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.2
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.71
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
4.07

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.23
Διάμετρος
18.08
Βάρος
3.75

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης